Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 172
Trong kỳ, đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

Công tác tiếp công dân: đã thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở vào ngày 15 hàng tháng. Ngoài ra, Thanh tra Sở cũng đã thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo lịch thường xuyên tại trụ sở làm việc. Trong kỳ, có 01 lượt tiếp công dân.

Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn: đã tiếp nhận tổng cộng 04 đơn, trong đó có 01 đơn khiếu nại, 03 đơn kiến nghị, phản ánh. Tất cả các đơn đều đã được tiếp nhận, phân loại và xử lý theo đúng quy định.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền: đã giải quyết 02 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của mình. Kết quả giải quyết là 02 đơn đã được giải quyết đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã giải quyết 02 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của mình. Kết quả giải quyết là 02 đơn đã được giải quyết đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

Với kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.

Download 2023-4370layykienbaocaod.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang