Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 311
  • Trong tuần: 9 609
  • Tháng hiện tại: 34 178
  • Tổng lượt truy cập: 1082469
Đăng nhập
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 201

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nhà đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Tổ công tác 1279). Tổ công tác 1279 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ phó và Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương làm thành viên. Tổ công tác 1279 có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do các sở, ban, ngành, địa phương đang thụ lý hồ sơ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo đúng trình tự và thời gian.

- Thực hiện rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai do các vấn đề vướng mắc phát sinh để có phương án xử lý, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn công trình.

- Rà soát nội dung bất cập, có sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc chung cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

- Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan đó; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng,… của các dự án trong trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết.

Nhằm có cơ sở để tổng hợp, phân loại các kiến nghị của các nhà đầu tư để báo cáo Tổ công tác 1279 xem xét giải quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường tổ chức đối thoại, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3326/UBND-KT ngày 04/10/2022 và duy trì chế độ báo cáo định kỳ cho Sở Nội vụ theo dõi; chủ động tiếp nhận, phân loại những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các nhà đầu tư liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Tổ công tác 1279) theo dõi, tổng hợp.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án đầu tư tại tỉnh Bình Thuận nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hằng quý, hằng năm) về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư và các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có); gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát, đánh giá đầu tư theo Điều 70 Luật Đầu tư.


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang