Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Xin ý kiến về việc nâng lương thường xuyên tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 265
Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo và lấy ý kiến công khai đối với trường hợp nâng lương trong tháng 12 năm 2023 như sau:
1) Ông Hồ Quốc Ân – Chuyên viên Phòng Hợp tác đầu tư đến hạn nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 01/12/2023 từ bậc 7/9 hệ số 4,32 lên bậc 8/9 hệ số 4,65.
2) Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu - Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh đến hạn nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 01/12/2023 từ bậc 7/9 hệ số 4,32 lên bậc 8/9 hệ số 4,65.
Đến ngày 25/11/2023 nếu không nhận được ý kiến góp ý, Văn phòng Sở sẽ tham mưu trình quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho ông Hồ Quốc Ân và bà Nguyễn Thị Mỹ Châu theo quy định.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang