Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 224
  • Trong tuần: 6 630
  • Tháng hiện tại: 32 207
  • Tổng lượt truy cập: 1022142
Đăng nhập
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Lượt xem: 530
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 các nội dung chủ yếu
-    Tiếp tục đưa công tác văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng hiệu quả trong trong giải quyết công việc của cơ quan.
-    Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo trong việc quản lý, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc lập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, quản lý tài liệu nhằm đáp ứng tình hình chuyển đổi số hiện nay.  
-    Các Phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai đầy đủ, kịp thời, xác định thời gian tiến hành và hoàn thành để thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch này.
-    Cán bộ, công chức, viên chức phải lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

723-Ke%20hoach%20cong%20tac%20van%20thu%20luu%20tru%20nam%202023.signed.signed.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang