Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 388
  • Trong tuần: 9 686
  • Tháng hiện tại: 34 255
  • Tổng lượt truy cập: 1082546
Đăng nhập
Kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công
Lượt xem: 60
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 đảm bảo tập trung, không phân tán, dàn trải. Chỉ giao kế hoạch vốn đối với các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Tập trung ưu tiên bố trí vốn để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả các dự án quan trọng, dự án kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Bố trí đủ vốn cho các dự án đã phê duyệt quyết toán, các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm để phát huy hiệu quả đầu tư. Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo tiến độ được phê duyệt; bố trí vốn trả nợ gốc vay lại dự án ODA. Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư.
Sau khi giao kế hoạch vốn năm 2023, UBND tỉnh ban hành 13 văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; sớm hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh giai đoạn 2023-2025 ; định kỳ hàng tháng, tiến hành rà soát đánh giá tiến độ thực hiện để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phân khai kế hoạch vốn được giao (Tổ công tác đã làm việc với BQLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT, BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông; UBND huyện Đức Linh, UBND huyện Tuy Phong, UBND huyện Bắc Bình; UBND huyện Tánh Linh; UBND thành phố Phan Thiết).
Kết quả năm 2023, kế hoạch vốn chậm giải ngân so với kế hoạch là 410.945 triệu đồng; các dự án thực hiện chậm tiến độ do vướng đền bù, giải phóng mặt bằng là 21 dự án.

Download 2023-4370layykienbaocaod.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang