Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 348
  • Trong tuần: 6 754
  • Tháng hiện tại: 32 331
  • Tổng lượt truy cập: 1022266
Đăng nhập
Kế hoạch Công tác thẩm định dự án, đấu thầu và giám sát đánh giá đầu tư năm 2023
Lượt xem: 432
Công tác thẩm định dự án, đấu thầu và giám sát đánh giá đầu tư năm 2023, Triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, các Chương trình hành động, các Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Phấn đấu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong toàn tỉnh năm 2022 phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt trên 85% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt trên 70% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu tư dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động đấu thầu; đẩy mạnh việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Phối hợp với các Sở ngành và địa phương lập, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất làm cơ sở thu hút đầu tư.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang