Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3721
  • Trong tuần: 9 714
  • Tháng hiện tại: 34 156
  • Tổng lượt truy cập: 1081972
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện Công tác Tổng hợp, Quy hoạch, Kế hoạch năm 2023
Lượt xem: 498
Công tác Tổng hợp, Quy hoạch, Kế hoạch năm 2023, Công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tham mưu dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục tham mưu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao. Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư nắm bắt tình hình thực hiện đầu tư XDCB từng công trình, dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công; tham mưu rà soát, điều chỉnh kế hoạch XDCB năm 2023. Tham mưu Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Tham mưu sơ kết thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ (khoá XIV) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025. Tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Kế hoạch đầu tư công năm 2024. Tham mưu giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2024 đúng thời gian quy định. Tham mưu các giải pháp chỉ đạo điều hành kế hoạch năm 2024. Tổng hợp các báo cáo định kỳ và các báo cáo chuyên đề được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang