Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 277
  • Trong tuần: 6 683
  • Tháng hiện tại: 32 260
  • Tổng lượt truy cập: 1022195
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện Công tác quản lý hoạt động đầu tư, xúc tiến - hợp tác đầu tư và viện trợ quốc tế năm 2023
Lượt xem: 348
Kế hoạch thực hiện Công tác quản lý hoạt động đầu tư, xúc tiến - hợp tác đầu tư và viện trợ quốc tế năm 2023, Tiếp tục báo cáo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy về trách nhiệm của tổ chức đảng, các đảng viên thuộc tổ chức, đơn vị mình có liên quan đến việc tham mưu, thẩm định, triển khai thực hiện 09 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tập hợp ý kiến các Sở ngành và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sau khi quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt. Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn đầu tư vào Bình Thuận. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 371/UBND-TH ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phối hợp triển khai Kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, xây dựng các nội dung liên quan. Hiện nay, đang tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ. Báo cáo UBND tỉnh các dự án du lịch chậm triển khai trên địa bàn huyện Bắc Bình, La Gi. Rà soát các dự án khu dân cư, khu đô thị cho phù hợp với quy định hiện hành. Báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ về tiến độ thực hiện dự án. Báo cáo định kỳ các dự án thuộc lĩnh vực NGO, ODA, FDI. Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/TW về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang