Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 283
  • Trong tuần: 6 689
  • Tháng hiện tại: 32 266
  • Tổng lượt truy cập: 1022201
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023
Lượt xem: 444
Kế hoạch thực hiện Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh. Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của đơn vị bám sát các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Định kỳ ban hành Thông báo lịch tiếp công dân theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trong các cuộc họp định kỳ hoặc qua mail nội bộ đến toàn thể cán bộ, công chức theo quy định. Tham mưu thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, pháp luật pháp chế, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh khác. Tiếp tục phối hợp thực hiện kiểm tra, rà soát các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang