Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 212
  • Trong tuần: 6 618
  • Tháng hiện tại: 32 195
  • Tổng lượt truy cập: 1022130
Đăng nhập
kế hoạch Tiếp xúc, đối thoại với công chức, viên chức và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
Lượt xem: 712
Vừa qua, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kế hoạch Tiếp xúc, đối thoại với công chức, viên chức và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023, trong đó nêu rõ việc Tăng cường hơn nữa vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sở; Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng nhằm xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ tỉnh giao; Xây dựng môi trường làm việc tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, ứng xử văn hóa tinh tế, nhân văn; nói đi đôi với làm; giản dị, gần gũi quần chúng, thân thiện, đoàn kết, thống nhất. 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang