Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 313
  • Trong tuần: 6 719
  • Tháng hiện tại: 32 296
  • Tổng lượt truy cập: 1022231
Đăng nhập
Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lượt xem: 336

Vừa qua, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đã Đề ra các phương án ứng phó kịp thời khi gặp sự cố mất an toàn thông tin (ATTT) mạng. Bảo đảm ATTT mạng cho các hệ thống thông tin quan trọng.  
-    Bảo đảm nhân lực, vật lực, tài lực và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả phương án ứng cứu sự cố ATTT mạng.  
-    Tham gia các lớp tập huấn bổ sung kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố ATTT mạng đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tế.
-    Hệ thống thông tin của cơ quan phải được đánh giá hiện trạng và khả năng bảo đảm ATTT mạng, dự báo các nguy cơ, sự cố, tấn công mạng có thể xảy ra để đưa ra phương án ứng phó, ứng cứu sự cố kịp thời, phù hợp.  
-    Công tác ứng phó sự cố ATTT mạng phải tuân thủ theo quy chế, quy định pháp luật; tổ chức ứng phó kịp thời, nhanh chóng, đồng bộ và hiệu quả.  
-    Hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng phải chuyển từ bị động sang chủ động, bao gồm: Chủ động thực hiện săn lùng mối nguy hại và rà quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý.  
-    Thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ATTT giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của cơ quan điều phối quốc gia về ứng cứu sự cố (Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông).

Kehoach_2023_BaoDamAnToanThongTin.signed.signed.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang