Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 335
  • Trong tuần: 6 741
  • Tháng hiện tại: 32 318
  • Tổng lượt truy cập: 1022253
Đăng nhập
Công tác thẩm định dự án tháng 02/2023
Lượt xem: 390
Công tác thẩm định dự án tháng 02/2023, Sở đã Tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án, tổng vốn đầu tư 17.982,0 triệu đồng; Lũy kế từ đầu năm đến nay phê duyệt 03 dự án, tổng vốn đầu tư 99.080,0 triệu đồng. Phê duyệt dự án và Báo cáo KTKT nguồn vốn ngân sách tỉnh 03 dự án, tổng vốn đầu tư 10.263 triệu đồng; Lũy kế từ đầu năm đến nay phê duyệt 16 dự án, tổng vốn đầu tư 122.625 triệu đồng. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án và Báo cáo KTKT nguồn vốn ngân sách tỉnh 02 dự án; Lũy kế từ đầu năm đến nay phê duyệt 05 dự án.
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị nguồn vốn ngân sách 05 gói thầu, tổng giá trị 19.558 triệu đồng; Lũy kế từ đầu năm đến nay phê duyệt 12 gói thầu, tổng giá trị 31.768 triệu đồng. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn nguồn vốn ngân sách 27 gói thầu với tổng giá trị 3.049 triệu đồng; Lũy kế từ đầu năm đến nay phê duyệt 39 gói thầu với tổng giá trị 4.735 triệu đồng.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang