Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3704
  • Trong tuần: 9 697
  • Tháng hiện tại: 34 139
  • Tổng lượt truy cập: 1081955
Đăng nhập
Mời thầu gói thầu lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 985

Ngày 27/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2940/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư.

Nội dung chủ yếu của quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tuân thủ theo quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Đồng thời, quy hoạch tỉnh Bình Thuận yêu cầu phải xây dựng được phương án phát triển toàn diện, dài hạn, có trọng tâm, trọng điểm và có bước đi thích hợp với trật tự ưu tiên rõ ràng có tính tới yêu cầu phát triển của cả nước, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt là vị trí kết nối giữa vùng Duyên hải Nam Trung Bộ với vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Ngày 28/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công ty TNHH thiết kế và đầu tư xây dựng Thăng Long (Bên mời thầu) phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu Tư vấn Lập quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian thực hiện gói thầu là 360 ngày.

Theo hồ sơ mời thầu, một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nhà thầu là yêu cầu về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu và nhân sự khi tham gia thực hiện gói thầu.

Thời gian mở thầu đến 9h ngày 12/01/2021.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang