Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1424
  • Trong tuần: 12 933
  • Trong tháng: 49 508
  • Tất cả: 781577
Đăng nhập
Lượt xem: 617

Xin ý kiến về việc nâng lương thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức

Bà Nguyễn Thị Ứng Huyền – Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Kế hoạch sẽ đến hạn nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 01/3/2021 từ bậc 2/9 hệ số 2,67 lên bậc 3/9 hệ số 3,00.

Ông Trần Võ Hải Bình – Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh sẽ đến hạn nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 01/3/2021 từ bậc 6/9 hệ số 3,99 lên bậc 7/9 hệ số 4,32.

Ông Phạm Phi Đăng – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ đến hạn nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 01/3/2021 từ bậc 8/9 hệ số 4,65 lên bậc 9/9 hệ số 4,98

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo và lấy ý kiến công khai đối với trường hợp nâng lương của các ông bà có tên nêu trên.

Sau ngày 27/2/2021 nếu không nhận được ý kiến góp ý, Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu phê duyệt quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho các ông bà có tên như trên theo quy định.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang