Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 252
  • Trong tuần: 9 550
  • Tháng hiện tại: 34 119
  • Tổng lượt truy cập: 1082410
Đăng nhập
Xin ý kiến về việc nâng lương thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 689
Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo và lấy ý kiến công khai đối với các trường hợp nâng lương trong tháng 12/2021 như sau:
1. Ông Phan Thanh Liêm – Chánh Văn phòng Sở sẽ đến hạn nâng lương thường xuyên vào ngày 01/12/2021 từ bậc 4/8 hệ số 5,42 lên bậc 5/8 hệ số 5,76.
2. Ông Lê Thế Phương  –  Phó trưởng phòng Hợp tác đầu tư đến hạn nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 01/12/2021 từ bậc 5/9 hệ số 3,66 lên bậc 6/9 hệ số 3,99.
Đến ngày 20/11/2021 nếu không nhận được ý kiến góp ý, Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu quyết định phê duyệt nâng bậc lương thường xuyên cho ông Phan Thanh Liêm và và ông Lê Thế Phương theo quy định./.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang