Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 419
  • Trong tuần: 9 717
  • Tháng hiện tại: 34 286
  • Tổng lượt truy cập: 1082577
Đăng nhập
Xin ý kiến về việc nâng lương thường xuyên của công chức
Lượt xem: 745
Trong tháng 9 năm 2022 có 02 công chức sẽ được nâng lương thường xuyên và 01 công chức nâng mức phụ cấp nghề Thanh tra như sau:
1) Bà Nguyễn Thị Xuân Nguyên – Chuyên viên Phòng Hợp tác và Đầu tư sẽ đến hạn nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 01/9/2019 từ bậc 4/9 hệ số 3,33 lên bậc 5/9 hệ số 3,66.
2) Bà Nguyễn Thị Hương Vân – Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ đến hạn nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 01/9/2019 từ bậc 2/9 hệ số 2,67 lên bậc 3/9 hệ số 3,00.
3) bà Nguyễn Thị Thanh Thúy- Chánh Thanh tra sẽ đến hạn nâng phụ cấp nghề Thanh tra vào ngày 01/9/2022 từ mức 13% lên mức 14%.
Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo và lấy ý kiến công khai đối với các trường hợp nâng lương và nâng phụ cấp nêu trên.
Sau ngày 20/8/2019 nếu không nhận được ý kiến góp ý, Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu phê duyệt quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho bà Nguyễn Thị Xuân Nguyên, bà Nguyễn Thị Hương Vân và nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho bà Nguyễn Thị Thanh Thúy theo quy định.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang