Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2023
Lượt xem: 643
Để Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của công chức pháp chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác pháp chế tại cơ quan; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng phòng chuyên môn trong việc triển khai thực hiện công tác pháp chế tại Sở. Giám đốc Sở đã ban hành kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2023, thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định tại khoản 4, Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; Điều 14, 18 Thông tư số 01/2015/TT-BTP, theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; Điều 26 Thông tư số 01/2015/TT-BTP, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; Điều 30 Thông tư số 01/2015/TT-BTP; thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 7 Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; Điều 34 Thông tư số 01/2015/TT-BTP.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang