Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tình hình cấp phép và hoạt động dự án ngoài ngân sách 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 337
Cấp mới 01 dự án được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 1,5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm có 14 dự án được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 644,13 tỷ đồng.
Điều chỉnh 13 dự án đăng ký điều chỉnh, với tổng vốn điều chỉnh tăng là 8.803,04 tỷ đồng.
Dự án khởi công xây dựng 3 dự án khởi công (Khu du lịch Hawaii, KDL Đồi Xanh, Dự án Nhà máy sản xuất giày dép các loại).
Công tác xúc tiến đầu tư, hợp tác, NGO, ODA: Đã đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam và các nhà đầu tư FDI tại tỉnh Bình Thuận vào ngày 14-15/6/2023, tổ chức đón và đưa đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) đi nghiên cứu, khảo sát tiềm năng đầu tư tại một số địa bàn tiềm năng. - Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tiếp nhận 03 khoản viện trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài với tổng giá trị 3.080.540.000 đồng, tương đương khoảng 131.332 USD.

Download KSTTHC_2023_SoHoKhau_TamTru.signed.signed.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang