Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 404
  • Trong tuần: 9 702
  • Tháng hiện tại: 34 271
  • Tổng lượt truy cập: 1082562
Đăng nhập
kết quả thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 123
kết quả thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể:
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 283/QĐ-SKHĐT ngày 30/7/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng Hệ thống công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. Trong đó quy định việc xử lý văn bản đi/đến trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành tại địa chỉ http://qlvb.skhdt.binhthuan.gov.vn thực hiện theo Quyết định 3143/QĐUBND ngày 14/11/2018.
Đối với văn bản đến: Thực hiện tiếp nhận văn bản đến liên thông trên hệ thống ít nhất 2 lần/ngày, số hóa 100% các văn bản đến qua đường bưu điện và các đường khác. Thực hiện luân chuyển đúng theo quy trình bắt đầu từ văn thư đến chuyên viên xử lý, lưu tham khảo các văn bản không xử lý.
Đối với văn bản đi: Tất cả các văn bản đi đều được ký số. Thực hiện luân chuyển đúng theo quy trình, bắt đầu từ chuyên viên dự thảo văn bản đến văn thư xử lý, ký số và phát hành trên hệ thống.
Thường xuyên sao lưu các văn bản điện tử trước khi phát hành, các máy vi tính đều được cài phần mềm diệt vi rút có bản quyền để đảm an ninh, an toàn thông tin dữ liệu.

Việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các cơ quan trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2023 – 14/6/2023.
Đối với văn bản đến: Đã tiếp nhận 8.232 văn bản đến, trong đó: tiếp nhận liên thông qua hệ thống 7.422 văn bản đạt 90,1%.
Đối với văn bản đi: Đã phát hành 2.489 văn bản đi, trong đó: Gửi liên thông 2.248 văn bản đạt 90,3%.

Download GuiNhanVB3143_2023_QuyII.signed.signed.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang