Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 224
  • Trong tuần: 9 522
  • Tháng hiện tại: 34 091
  • Tổng lượt truy cập: 1082382
Đăng nhập
Kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 202

Vừa qua, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng có nhiệm vụ xem xét báo cáo công tác thi đua - khen thưởng trong nội bộ Sở, bình xét các danh hiệu thi đua, đảm bảo dân chủ, công khai, chính xác, kịp thời, theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng có 12 người, cụ thể

1.    Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Ngọc Tiến - Giám đốc Sở.  
2.    Phó Chủ tịch Hội đồng:  
-    Ông Võ Đức Tuấn - Phó Giám đốc Sở.
-    Ông Mai Văn Hiệu - Phó Giám đốc Sở.
3. Các thành viên Hội đồng:  
-    Bà Trần Thị Thanh Vân: Chủ tịch Công đoàn Sở. - Ông Phan Thanh Liêm: Chánh Văn phòng Sở.   
-    Ông Ngô Tấn Lực: Trưởng Phòng Tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch. - Ông Lê Thế Phương: Phó phụ trách phòng Hợp tác Đầu tư.
-    Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chánh Thanh tra Sở.
-    Ông Phạm Phi Đăng: Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp NVV.
-    Ông Nguyễn Ngọc Bằng – Trưởng phòng Đấu thầu – Thẩm định.
-    Ông Phạm Viết Diệu: Bí thư Đoàn thanh niên.
4. Thư ký Hội đồng: Ông Nguyễn Tiết Diện – Phó Chánh Văn phòng – Phụ trách công tác thi đua khen thưởng.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang