Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tình hình cấp phép đầu tư tháng 02/2023
Lượt xem: 837
Tình hình cấp phép đầu tư tháng 02/2023, Trong tháng 2 trên địa bàn tỉnh có 03 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 84,19 tỷ đồng; 02 dự án điều chỉnh trong đó có 01 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư (tăng 1.975,6 tỷ đồng).  
Về Công tác xúc tiến đầu tư, hợp tác, NGO, ODA, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp thông tin về môi trường đầu tư cho nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức, Hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan ngoại giao; đã tham dự Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bình Định; Xây dựng dự thảo Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 tỉnh Bình Thuận; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị Buổi gặp gỡ, thông tin về Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”; Phối hợp cung cấp thông tin cho UBND thành phố Phan Thiết hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Cải thiện môi trường đô thị các thành phố loại 2 - Hợp phần tỉnh Bình Thuận.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang