Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Công tác đăng ký doanh nghiệp tháng 01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 47
Kết quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ: 498/785 (63,44%) hồ sơ trực tuyến, trong đó 498 hồ sơ thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.
Giải quyết hồ sơ: 287 hồ sơ trực tiếp và 498 hồ sơ trực tuyến đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp thành lập mới: 63 doanh nghiệp, giảm 34,04% so với cùng kỳ.
Vốn đăng ký mới: 476,1 tỷ đồng, giảm 60,44% so với cùng kỳ.
Giải thể: 14 doanh nghiệp, tăng 55,55% so với cùng kỳ.
Tạm ngừng hoạt động: 241 doanh nghiệp, tăng 30,27% so với cùng kỳ.
Đăng ký thay đổi: 143 doanh nghiệp, tăng 41,58% so với cùng kỳ.

Lũy kế từ đầu năm đến nay
Doanh nghiệp thành lập mới: 63 doanh nghiệp, giảm 34,04% so với cùng kỳ.
Vốn đăng ký: 476,1 tỷ đồng, giảm 60,44% so với cùng kỳ.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang