Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Đăng ký doanh nghiệp tháng 02/2024: Tăng trưởng tích cực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
Lượt xem: 75
Kết quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến:

Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: 239/347 hồ sơ (lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp có 239 hồ sơ), đạt tỷ lệ 68,88%.
Giải quyết hồ sơ: 108 hồ sơ trực tiếp, 239 hồ sơ trực tuyến, đảm bảo đúng hạn và không có hồ sơ trễ hạn.

Kết quả đăng ký doanh nghiệp:

Thành lập mới: 44 doanh nghiệp, tăng 2,32% so với cùng kỳ.
Vốn đăng ký mới: 345,5 tỷ đồng, tăng 89,83% so với cùng kỳ.
Giải thể: 14 doanh nghiệp, tăng 27,27% so với cùng kỳ.
Tạm ngừng hoạt động: 36 doanh nghiệp, tăng 30,27% so với cùng kỳ.
Đăng ký thay đổi: 104 doanh nghiệp, tăng 103,9% so với cùng kỳ.

Lũy kế từ đầu năm:

Doanh nghiệp thành lập mới: 80 doanh nghiệp, tăng 14,28% so với cùng kỳ.
Vốn đăng ký: 666,5 tỷ đồng, giảm 49,86% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng tích cực: Số lượng doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký mới và số lượng thay đổi đều tăng so với cùng kỳ.
Ứng dụng công nghệ: Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cao, thể hiện sự chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động đăng ký doanh nghiệp.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang