Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Về đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2023
Lượt xem: 102
- Kết quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Sở từ ngày 15/11/2023 đến 15/12/2023: Đã tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 259/423 (lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp: 259 hồ sơ trực tuyến) hồ sơ, đạt tỷ lệ 61,23% trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; đã giải quyết sớm và đúng hạn 423 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn.
- Tính từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023 có 113 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, giảm 7,37% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký mới là 647,14 tỷ đồng, tăng 53,23% so với cùng kỳ; giải thể 145 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, tăng 663,15% so với cùng kỳ; tạm ngừng hoạt động 23 doanh nghiệp và 08 đơn vị trực thuộc, tăng 158,33% so với cùng kỳ; số hồ sơ đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi là 160 hồ sơ tăng 26,98% so với cùng kỳ.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang