Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Công tác đăng ký kinh doanh 9 tháng năm 2023
Lượt xem: 328
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận vừa có báo cáo về công tác đăng ký kinh doanh 9 tháng năm 2023.

Về đăng ký doanh nghiệp

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 10/9/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận và giải quyết 1.743 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

Thành lập mới: 960 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, giảm 15,34% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký mới là 5.981,02 tỷ đồng, giảm 12,17% so với cùng kỳ.
Giải thể: 224 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, giảm 39,45% so với cùng kỳ.
Tạm ngừng hoạt động: 429 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, tăng 25,8% so với cùng kỳ.
Thay đổi: 1.440 lần, tăng 34,7% so với cùng kỳ.

Về quản lý Doanh nghiệp sau ĐKKD

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

Mời 17 doanh nghiệp làm việc, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật doanh nghiệp.
Thông báo cảnh báo 110 trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
Xử lý “mở khóa” hoạt động trở lại 14 trường hợp sau khi cơ quan thuế chấp thuận và doanh nghiệp có báo cáo giải trình.
Xử lý giải thể 129 chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.

Download 2023_3868_3968kientoanbanC.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang