Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Về đăng ký doanh nghiệp tháng 4/2024
Lượt xem: 37
Kết quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Sở từ ngày 15/3/2024 đến 14/4/2024: Đã tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 230/374 (lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp: 230 hồ sơ trực tuyến) hồ sơ, đạt tỷ lệ 61,5% trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; đã giải quyết sớm và đúng hạn 144 hồ sơ trực tiếp, 230 hồ sơ trực tuyến, không có hồ sơ trễ hạn.
Tính từ ngày 15/3/2024 đến ngày 14/4/2024, có 76 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1,33% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký mới là 526,9 tỷ đồng, giảm 41,9% so với cùng kỳ; giải thể 08 doanh nghiệp, tăng 27,27% so với cùng kỳ; tạm ngừng hoạt động 22 doanh nghiệp (không tăng giảm so với cùng kỳ), đăng ký thay đổi 118 doanh nghiệp, giảm 55,63% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 221 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,74% so với cùng kỳ (209 doanh nghiệp); vốn đăng ký 1.608,18 tỷ đồng, giảm 35,11% so với cùng kỳ (2.478,6 tỷ đồng).
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang