Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1148
  • Trong tuần: 12 923
  • Trong tháng: 43 474
  • Tất cả: 877829
Đăng nhập
Lượt xem: 255

Đăng ký doanh nghiệp tháng 04/2022

đăng ký doanh nghiệp: Tính từ ngày 15/03/2022 đến ngày 14/4/2022, có 86 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 12,24% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký mới là 1.231,85 tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ; giải thể 06 doanh nghiệp, giảm 45,45% so với cùng kỳ; lũy kế từ đầu năm đến nay giải thể 34 doanh nghiệp và 85 đơn vị trực thuộc, giảm 22,72% so với cùng kỳ; tạm ngừng hoạt động 16 doanh nghiệp và 05 đơn vị trực thuộc, không tăng/giảm so với cùng kỳ; lũy kế từ đầu năm đến nay tạm ngừng hoạt động 184 doanh nghiệp, tăng 44,88% so với cùng kỳ. Đăng ký thay đổi 90 doanh nghiệp, giảm 18,18% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 250 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,69% so với cùng kỳ; vốn đăng ký 2.519,267 tỷ đồng, giảm 42,11% so với cùng kỳ.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang