Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kế hoạch Công tác Đăng ký kinh doanh năm 2023
Lượt xem: 703
Công tác Đăng ký kinh doanh năm 2023 thực hiện các nhiệm vụ chủ yêu: Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định, không để hồ sơ trễ hẹn. Rà soát xử lý các Doanh nghiệp không báo cáo giải trình theo yêu cầu để xử lý thu hồi theo trình tự quy định. Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh các báo cáo: (1) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; (2) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP trong năm 2023; (3) Báo cáo kết quả xử lý Hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả triển khai và thực hiện Chương trình công tác số 02-CTr/BCĐ ngày 14/3/2022 của Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (6 tháng, năm). Thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của người nộp thuế không động tại địa chỉ đã đăng ký từ 01 năm trở lên theo đề nghị tại công văn số 11309/CTBTH-KK ngày 07/11/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đối với 1.200 doanh nghiệp theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, trong đó chú trọng tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ngành liên quan để quản lý, theo dõi và đánh giá doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Rà soát xử lý các Doanh nghiệp không báo cáo giải trình theo yêu cầu để xử lý thu hồi theo trình tự quy định. Báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Công an tỉnh để cung cấp thông tin về các doanh nghiệp đăng ký thành lập và giải thể đối với đơn vị hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để phối hợp quản lý sau đăng ký kinh doanh. Tuyên truyền và hỗ trợ doanh nghiệp để tăng tỷ lệ hồ sơ doanh nghiệp đăng ký trực tuyến cũng như việc nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang