Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024
Lượt xem: 97
Theo Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng
Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh là 5.084.104 triệu đồng; đã phân bổ 3.864.187 triệu đồng, số vốn còn lại chưa phân bổ 1.219.917 triệu đồng, chiếm 23,99% kế hoạch.
Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư, giá trị giải ngân đến ngày 15/3/2024 là 354.210 triệu đồng, đạt 6,97% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 9,17% so với kế hoạch vốn đã phân bổ (giải ngân bình quân chung cả nước đến hết tháng 02/2024 đạt 8,7%); ước giải ngân đến hết quý I/2024 là 578.744 triệu đồng, đạt 11,38% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 14,98% so với kế hoạch vốn đã phân bổ
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang